hlasovaci system hlasovanie.com

Hlavné využitie


● mestské a obecné zastupiteľstvá
● valné zhromaždenia a voľby
● konferencie, kongresy a semináre
● lekárske sympóziá
● produktové road show
● prieskumy mienky atď.

Online hlasovanie, výhody  

Interaktivné online hlasovanie je inovatívna metóda, ktorá umožňuje zastupiteľstvám a ich členom
jednoducho a pohodlne vyjadriť svoj postoj a rozhodovať o dôležitých otázkach v samospráve.

moderný

Pokrok sa zastaviť nedá a zjednodušenie práce je jeho hlavným motorom. Moderné technológie nám pomáhajú šetriť čas v každom odvetví

jednoduchý

Snažíme sa veci minimalizovať a zjednodušovať , nezaťažovať používateľa ani jedným zbytočným klikom navyše

responzívny

Prispôsobený pre akékoľvek zariadenie. Či už používate smartfón, tablet, alebo počítač nebude pre Vás hlasovanie žiaden problém

bezpečný

Ponúkame vysoko bezpečné a spoľahlivé prostredie pre online hlasovanie. Systém zabezpečuje identifikáciu a overenie oprávnených členov zastupiteľstva, čím sa minimalizuje riziko podvodu a zabezpečuje celková transparentnosť procesu.

Naša ponuka pre interaktívne hlasovanie

Ak hľadáte spôsob, ako zlepšiť hlasovanie pre vaše mestské alebo obecné zastupiteľstvo, vlané zhromaždenia a posilniť tak participáciu svojich členov, naša interaktívna online hlasovacia platforma je tu pre vás.

Hlasovanie pre malé zastupiteľstvá 

Je inovatívne technologické riešenie, ktoré umožňuje zastupiteľstvám a ich poslancom jednoducho a pohodlne vyjadriť svoj postoj k rokovaným témam a rozhodovať tak o dôležitých otázkach v samospráve.

Interaktívne hlasovnie pre konferencie 

Zvýšte význam Vašej konferencie a oživte ju zapojením publika do prednášok. Získate tým okamžitú odozvu čo veľmi prispeje k zvýšeniu celkovej úrovne Vášho podujatia.

hlasovanie pre zastupitelstvo


Veríme, že naša interaktívna online hlasovacia platforma prinesie novú úroveň participácie a demokratického rozhodovania do vašej samosprávy.